Gå videre til hovedindholdet

Haag

Haagerkonventionen

Læs Haagerkonventionens fulde tekst.

Når man skal vælge adoptionsland, tænker de fleste formodentlig også på de etiske aspekter omkring adoption. Den bedste garanti for, at et land overholder tilfredsstillende etiske retningslinier, er at landet er tiltrådt Haagerkonventionen (vi har dog selv adopteret fra Etiopien, som ikke er tiltrådt).

Som de væsentligste bestemmelser i konventionen kan nævnes (sakset fra Adoption og Samfunds hjemmeside):

At myndighederne i afgiverlandet har til opgave at undersøge barnet, indhente samtykke og legitimere bortadoption.
 • At myndighederne i modtagerlandet har til opgave at undersøge adoptanterne og godkende dem til adoption.
 • At de to landes myndigheder skal sikre at fyldig information om barn og adoptanter udveksles.
 • At adoption kun kan foretages hvis begge landes myndigheder tilslutter sig.
 • At begge landes myndigheder kan autorisere andre til at udføre dele af arbejdet.
 • At alle lande anerkender en adoption foretaget i et andet land såfremt begge lande har ratificeret konventionen.
Dertil kommer en række bestemmelser om rådgivning, organisering af adoption, kontrol, procedurer etc.
 
Adoptionslande og Haagerkonventionen:

Følgende danske adoptionslande er tiltrådt Haagerkonventionen:
 • Bolivia (AC, DA)
 • Bulgarien (DA)
 • Burkina Faso (DA)
 • Colombia (AC, DA)
 • Ecuador (AC)
 • Filippinerne (AC, DA)
 • Guatemala (AC)
 • Indien (AC, DA)
 • Kenya (AC)
 • Kina (AC, DA)
 • Madagascar (AC)
 • Mali (AC)
 • Nepal (AC, DA)*
 • Peru (AC)
 • Slovakiet (AC)
 • Sri Lanka (AC, DA)
 • Sydafrika (AC, DA)
 • Thailand (AC, DA)
 • Tjekkiet (AC)
* Nepal har underskrevet Haagerkonventionen i 2009, men Haagerkonferencen udgav i 2010 en meget kritisk rapport, som anbefaler Nepal en række tiltag for at efterleve konventionen. Nepal arbejder på ratificering af konventionen.

Følgende danske adoptionslande er IKKE tiltrådt Haagerkonventionen:
 • Etiopien (AC, DA)
 • Nigeria (AC)
 • Senegal (DA)
 • Sydkorea (DA)
 • Taiwan (AC)
 • Vietnam (AC, DA)

Hvis du overvejer en gruppe 2-adoption, f.eks. fra et land, hvorfra de danske organisationer ikke formidler, kan du her se oplysninger om, hvilke lande verden over, som er tiltrådt Haagerkonventionen vedr. adoption.

Populære indlæg fra denne blog

Adoptionsnyt lukker

Ja - jeg har besluttet at lukke Adoptionsnyt. Jeg har desværre alt for travlt med alle mulige andre projekter til at vedligeholde en nyhedsblog, som jo i sagens natur kræver opdatering meget ofte og allerhelst dagligt. Det er bestemt med blødende hjerte at jeg har taget denne beslutning, da bloggen jo var mit hjertebarn og hobbyprojekt meget længe. Men det går jo ikke, at der her fremme i marts stadig står godt nytår, vel? ;)

Da Tine ind imellem udsender nyheder via Adoption Zones facebookgruppe, har jeg lovet hende at udarbejde en liste over mine links, og så kan hun så - alt efter hvad hun med tiden beslutter sig for at bruge den nye version af Zonen til - anvende dem som hun vil.

Bloggen her bliver liggende indtil videre, så man kan stadig læse gamle indlæg, men den vil ikke blive opdateret længere.

Tusind tak til jer læsere, der har fulgt bloggen og de 175 medlemmer på Facebook :) Held og lykke til alle dem, der er midt i et adoptionsforløb :)

Til sidst vil jeg lige reklamere lidt…

Ecuador - stemningsbilleder

AC har desværre ingen formidling af adoptivbørn fra Ecuador for øjeblikket, men det skal ikke forhindre os i at se en lille stemningsfilm til ære for de dejlige Ecuador-børn, som nu er danske.

De ændrede procedurer i Etiopien

Jeg har tidligere skrevet om, at der i Etiopien fremover kun vil være én retsdato (først med amerikanske kilder og senere med AC som kilde). I de tidligere indlæg var der lidt indbyrdes uenighed om, om det drejede sig om hittebørn eller børn med biologisk familie eller begge dele.

Danadopt har nu supplerende info på sin hjemmeside, som er med til at afklare tingene.
Danadopt skriver: [....] Vi har forespurgt om dette er en mulighed for alle, og har nu fået bekræftet, at det er det, og at vi som organisation skal vælge om vi fremover ønsker én eller to retsdatoer for vores sager.
Med tanke på at det i langt de fleste sager vil give børnene mulighed for at få en familie 2-4 uger hurtigere end ellers, har vi i DanAdopt valgt, at fremover vil vores familier skulle møde i retten allerede ved det første retsmøde. Det vil naturligvis kunne give enkelte familier et endnu længere ophold, såfremt dommeren beder om supplerende oplysninger ved 1. retssag og sagen derfor skal for retten igen, men m…