.

Søg på adoptionssider

lørdag den 29. maj 2010

fredag den 28. maj 2010

Guatemala kræver DNA-test før alle adoptioner

Guatemala vil fremover kræve alle børn DNA-testet, før de gives til adoption.
Det må vist være det første land i verden, der gør dette?

Læs artikel på PressRebublican.com.

torsdag den 27. maj 2010

Bog: Vi ses en dag

Affiliate program

Helle Fromberg Hammarström's beretning om sine oplevelser, der rummer hele spektret fra den største lykke i forbindelse med adoptionen af en dreng fra Brasilien til til den dybeste ulykke, da hun efter hjemkomsten med det lille barn bliver ramt af brystkræft.

Gå direkte til Saxo.com ved at klikke på billedet for at læse mere og handle direkte.


Vi ses en dag

Vietnam arbejder på udkast til ny adoptionslov

Ifølge seneste udkast til den nye vietnamesiske adoptionslovgivning vil kun børn under 16 år kunne adopteres.

Det diskuteres i arbejdet med lovgivningen, hvor stor vægt der skal lægges på at prioritere indenlandske adoptioner. Derudover er der fokus på, at gebyrer skal være faste og transparente for at undgå trafficking.

Kilde: Vietnam News.

AlJazeera nyhedsudsendelse om Etiopien

I udsendelsen diskuteres den demokratiske situation i Etiopien efter jordskredsvalget i søndags.

Indien: Australien har reviewet sit adoptionsprogram

Australien reviewer rutinemæssigt alle sine adoptionsprogrammer og har reviewet samarbejdet med Indien. Reviewet blev især foretaget i lyset af anklager om trafficking i 2008 og fokuserede på rammerne for adoption i Indien, på overholdelse af Haagerkonventionen m.m.

Det afspejler en global trend, at også i Indien er man blevet i stand til at adoptere flere børn indenlands. De børn, der har brug for international adoption, er især søskendegrupper, ældre børn og SN-børn.

Australien var tilfredse med, at rammerne for adoption i Indien er forbedrede siden anklagerne om trafficking for flere år siden. Forbedringerne viser, at Indien er engageret i yderligere indarbejdning af Haagerkonventionen.

Reviewet konkluderede, at adoptionsprogrammet kunne fortsætte som i dag, og samarbejder med nye indiske organisationer vil blive overvejet.

Australien er opmærksomme på de seneste anklager mod Preet Mandir, og der kan ikke indgives nye ansøgninger til Preet Mandir i Australien pt.

Kilde: De australske myndigheder

Autostole dumper i ny test

Børnefamilier skal se sig godt for, før de køber autostol. En ny test af 26 autostole til børn i alle aldre viser, at der er meget stor forskel på gode og dårlige autostole.

Læs Vores Børn.

Gratis E-bog (engelsk): Realistiske forventninger til det første år

På denne hjemmeside kan du downloade en gratis samling af artikler i en E-bog, der hedder "Realistic Expectations". Artiklerne handler om det første år med adoptivbarnet, tilknytning osv. osv.

Læs selv overskrifterne på artiklerne på hjemmesiden: http://www.emkpress.com/realisticexpectations.html

onsdag den 26. maj 2010

Haagerkonventionen: Agenda for "Special Commission of 17 to 25 June 2010"

I juni måned mødes en særligt nedsat kommision i Haagerkonferencens regi for at arbejde med Haagerkonventionen og diskutere trafficking af børn og andre relaterede problematikker.

Du kan se agendaen på Haagerkonferencens hjemmeside:
http://www.hcch.net/upload/wop/adop2010agenda_e.pdf

Nepal: Antal adopterede børn i 2010

Her kan du se, hvor mange børn fra Nepal, der er bortadopteret internationalt i 2010 til dato, og til hvilke lande. Flest børn er adopteret af familier i Italien.

Canada 2
Frankrig 9
Italien 25
Norge 1
Sverige 4
UK 1
USA 24

I alt 66

Kilde: Ministeriet for Kvinder, Børn og Social Velfærd

mandag den 24. maj 2010

Valg i Etiopien

Som mange vil vide, var der i går valg i Etiopien.

Her kan du se et etiopisk valgsted og høre lidt om, hvordan valghandlingen foregår - det ligner jo lidt det, vi kender.Hvis du har fulgt med i artiklerne til venstre på bloggen under "Flere nyheder", har du nok set, at mange har stillet spørgsmålstegn ved, om valget foregår fair og demokratisk.
Under alle omstændigheder har den nuværende præsident Meles Zenawi været valgets favorit, og de foreløbige optællinger viser indtil videre det samme.

Nepal har nedsat kommision mhp. udarbejdelse af rapport

Nepal underskrev d. 28. april 2009 Haagerkonventionen, men der har siden været klager over adoptionssystemet i Nepal fra flere sider.

Nu er Nepal gået et skridt videre og har med henblik på den endelige ratificering af Haagerkonventionen pr. 14. maj nedsat en kommision, som skal skrive en teknisk rapport til ministeriet.

Kommisionen har 15 medlemmer og har som mål at levere rapporten inden for tre måneder. Interessenter opfordres derfor til at indgive bidrag til ministeriet ifbm. rapporten.

Kilde: Ministeriet for Kvinder, Børn og Social Velfærd

lørdag den 22. maj 2010

Unik og kreativ fotograf

Jeg vil lige bruge lidt plads til at gøre reklame for en god ven, som er en superdygtig fotograf.


Claus Stensgaard er en unik og kreativ fotograf, som fotograferer børn, model, design, mode og gastronomi - men som også er en af Danmarks dygtigste bryllupsfotografer.

Du kan nyde flere af de dejlige billeder på disse hjemmesider:

http://www.bluelemon.dk/
http://www.lemonblue.dk/

- og du kan også finde Claus og Blue Lemon på Facebook.

AC/Tjekkiet: Nye retningslinier for formidlingen

AC Børnehjælp har nu fra de tjekkiske myndigheder officielt modtaget de nye retningslinier, angående fremgangsmåden for formidling af børn til international adoption.

Læs om hele processen på AC's hjemmeside.

DA om situationen i Thailand

Hidtil har de krigslignende tilstande i Bangkok ikke haft betydning for DA's formidling fra Thailand. Situationen lige nu er usikker, men der er ikke pt. familier i Thailand via DA.

Læs mere på DA's hjemmeside.

DA/Korea - ny procedure

Danadopt skriver, at der er indført ny procedure for overdragelse i Korea. Fremover vil barnet blive overdraget i starten af opholdet og ikke til sidst.

Læs mere på DA's hjemmeside.

torsdag den 20. maj 2010

Etiopien: Hvordan arbejder de amerikanske bureauer?

En række amerikanske adoptionsbureauer har frivilligt besvaret et spørgeskema om deres arbejde i Etiopien.
Det er egentlig interessant læsning, selvom det ikke kommer os direkte ved. Jeg har ikke fået læst dem alle sammen endnu. Måske er der inspiration til de spørgsmål, vi skal stille til de formidlende organisationer i Danmark.

Se listen over bureauer og besvarelser på Ethica.

Guatemala genåbner for internationale adoptioner

Guatemala genåbner for internationale adoptioner - menneskerettighedsgrupper er kritiske.

Læs mere på New Jersey Newsroom.

Indien: NGO Official anklaget for trafficking

En embedsmand i Preet Mandir, en NGO i Pune, Indien, er blevet anklaget for kidnapning og trafficking af børn fra fattige familier, maskeret som adoption til udlandet.

Forbrydelserne fandt sted mellem 2002 og 2010 mhp. at tjene penge på international adoption.
Den anklagede oprettede tilsyneladende et rehabiliteringscenter med dette formål i Kanhe Phata-området.

I alt kender man til 70 sager mellem 2005 og 2010, og i samme periode misbrugte den anklagede også børnehjemmidler.

Kilde: Hindustan Times via Ethica.

mandag den 17. maj 2010

Anmeldelse af Horisont 17. maj 2010: Farvel til Etiopien

Jeg har netop set udsendelsen på DR og har besluttet mig for at skrive en anmeldelse af programmet.

Programmet var bygget over den efterhånden meget kendte australske dokumentar fra sidste år om amerikanske familier, der fik børn fra Etiopien på falske forudsætninger via organisationen Christian World Adoption. Hvis du har set disse dokumentarer, som jeg tidligere har linket til, var der ikke så meget nyt i selve den del af programmet
Programmet handler om disse familiers historie, men også om den frie amerikanske adoptionslovgivning. Amerikanerne står for flere internationale adoptioner end resten af verden tilsammen.

Den organisation, der skal føre tilsyn med bureauerne, JCICS, består iflg. den amerikanske børnerettighedsadvokat Maureen Flatley af medlemmer fra samme bureauer. Deres overordnede mål iflg. dokumentaren er at undgå føderal lovgivning på området. Jeg var meget overrasket, da jeg hørte dette, da jeg længe har fulgt JCICS’s hjemmeside, og havde et klart indtryk af, at der var tale om en uafhængig organisation.

Maureen Flatley spurgte retorisk i programmet: ”Hvis de har underskrevet Haagerkonventionen, hvorfor samarbejder de så med lande, som ikke har? Svaret er, de har langt større frihed i lande, der ikke har skrevet under”.

Problemet er vel, at man kan stille det samme spørgsmål til de danske organisationer. Hvorfor samarbejder man med lande, som ikke har underskrevet Haagerkonventionen?

Der er ingen tvivl om, at CWA’s forsvarsadvokat (som i øvrigt virker ualmindelig usympatisk i dokumentaren) har ret i, at der findes masser af børn med et reelt behov i Etiopien. Men han var ikke særlig overbevisende i sin fremstilling af CWA som et altruistisk nonprofit-foretagende.

Kontorchef i familiestyrelsen Trine Hede deltog efter den udenlandske dokumentar i et interview. Hun blev spurgt, hvad man i DK gør for at sikre, at forholdene er i orden for de børn, som kommer til DK. Hun svarede, at det sikres bl.a. ved, at der kun kan adopteres gennem de to godkendte formidlende organisationer, som der er skrap kontrol med.

Og heldigvis kom spørgsmålet: Hvorfor vælger vi at adoptere fra lande, som ikke har tiltrådt Haagerkonventionen? Hendes svar var, at konventionen også skal finde anvendelse, selvom landet ikke har tiltrådt.

Hvis man som adoptivforælder har en fornemmelse af, at noget er galt, skal man rette henvendelse til sin formidlende organisation og evt. familiestyrelsen. Hun mente dog, at de danske adoptivforældre godt kunne tage det helt roligt.

Jeg synes, at den danske del af programmet var alt for kort. Den udenlandske dokumentar var udmærket, men nu havde jeg jo stort set set den før. Der er ingen tvivl om, at en identisk historie næppe ville forekomme i Danmark, hvor man havde adopteret en så stor pige under falske forudsætninger. Men jeg synes simpelthen ikke, at interviewet var dybdeborende nok. Det er jo meget godt, at konventionen skal finde anvendelse på vore adoptioner fra Etiopien, men hvordan sikres dette? Det må jo være AC og Danadopt, der dermed skal sikre det (eller er det den danske ambassade?), men hvordan gør de det i praksis, og har de ressourcer til det? Hvis der nu er tale om små børn, der allerede bor på et børnehjem, er det jo sin sag at få undersøgt deres baggrund til bunds. Både USA og Australien har efter dokumentaren indført et ekstra baggrundstjek på børn fra Etiopien. Det kunne være interessant at vide, om de danske organisationer foretager et lignende tjek.
Måske burde de i virkeligheden i stedet have valgt at interviewe de formidlende organisationer.

Jeg følte mig ikke yderligere oplyst efter programmet.

Der kommer mere om Etiopien i morgen kl.10.00 i Horisont på P1.

Opdatering: AC forholder sig her til dokumentaren.

DR Horisont i dag 21.25: Farvel til Etiopien

En ung pige fra Etiopien fortæller med vrede i stemmen om at føle sig solgt til adoption. Og den amerikanske kvinde, der har adopteret hende, er dybt berørt over adoptivdatterens situation. Men det store kristne adoptionsbureau, der fik pigen til USA, forsøger på alle måder at standse kritikken.
Vært: Mette Vibe Utzon.
http://www.dr.dk/dr1/horisont

Sendes også 18.05.10.

lørdag den 8. maj 2010

Babyer i forskellige kulturer

Jeg håber, denne dokumentarfilm kommer til Danmark :) Filmen viser 4 babyer i forskellige egne af verden, og hvor forskelligt man opdrager og omgås små børn. Du kan se klip fra filmen her:

fredag den 7. maj 2010

Netop nu: Spar penge på rejsebøger

Affiliate program

Saxo.com har netop nu udsalg på rejsebøger - du sparer lige nu 30% på Politikens "Turen går til ..." og op til 33% på rejsebøger fra Lonely Planet.

Klik på billederne herunder for at læse mere og handle direkte på Saxo.com.

Turen går til Prag Turen går til Thailand Turen går til Vietnam Turen går til Beijing


Turen går til Sydafrika Turen går til Peru & Bolivia Turen går til Indien Turen går til Nepal


Lonely Planet China Guatemala Madagascar And Comoros Taiwan


Philippines Kenya Travel With Children Seoul


Colombia Sri Lanka South Africa Lesotho And Swaziland Thailand


Ethiopia And Eritrea Bulgaria Nepal Beijing

Red en mors liv på mors dag!

Søndag den 9. maj er det Mors Dag. Det at blive mor burde altid være en glædelig begivenhed. Men i Etiopien er dødeligheden for kvinder i forbindelse med graviditet eller fødsel en af de højeste i verden. Disse liv kan reddes!

Se hjemmesiden Maternity Worldwide for at se, hvordan du kan hjælpe.

tirsdag den 4. maj 2010

Nu kan homoseksuelle adoptere

Som lovgivningen er i dag, bliver homoseksuelle diskriminerede. Det mener et flertal i folketinget. Liberal Alliance, oppositionen og en række venstrefolk sikrede tilsammen flertallet.


Læs nyheden på dr.dk.

AC-Colombia

AC skriver om formidlingen fra Colombia.

Læs mere på AC's hjemmeside.

Kidnappet

Indspilningerne af spændingsfilmen "Kidnappet" er snart færdige. Filmen handler om en kenyansk adopteret dreng, der med sin familie rejser tilbage til Kenya, hvor han forsvinder. På rollelisten er bl.a. Connie Nielsen og Mads Mikkelsen.

Læs mere på AC's hjemmeside.

Læs mere på Onfilm.

Filmen får dansk premiere 7. oktober i år.

Related Posts with Thumbnails