Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra maj, 2009

Inspiration til lifebooks

Jeg har fundet nogle forskellige artikler til inspiration, når der skal laves lifebook. Der er masser af tips og idéer. Selv bed jeg mærke i, at der f.eks. står, at man skal huske, at det er barnets historie, man fortæller og ikke sin egen adoptionshistorie. En lifebook skal altså ikke tage udgangspunkt i ens egne følelser i processen og starte med, da man fik billedet, men derimod da barnet blev født.

http://adoptionstory.tapestrybooks.com/tapestry_adoption_telling/2007/01/overview.html

http://www.emkpress.com/pdffiles/ (vælg O'Malley - jeg kan desværre ikke linke til selve pdf'en)

http://www.adoptivefamilies.com/articles.php?aid=350

http://adoption.suite101.com/article.cfm/creating_an_adoption_lifebook

http://www.blogcatalog.com/blog/forever-parents/6b519c3119845497c5ade1b1da78c940

http://www.diylife.com/2008/04/17/create-a-life-book-to-preserve-your-childs-history/

Frivillig på et etiopisk børnehjem

En canadisk studerende har i starten af året været frivillig hjælpearbejder et par uger og har skrevet denne blog http://ethiopia2009-adana.blogspot.com/, som bl.a. indeholder billeder, film og masser af spændende læsning om hendes ophold i Etiopien. Der skulle være læsning til nogle timer. Jeg har selv tænkt mig at bladre tilbage til første post i arkivet og starte der.

Protester mod ny biograffilm

Adoptanter i USA har fået besked om en biograffilm, der har premiere denne sommer. Forfilm kan ses her: http://orphan-movie.warnerbros.com/ (skal advare om, at det er en gyser!).

Selvom ingen helt ved, præcis hvad den handler om, og hvordan adoptionstemaet er vægtet i gyseren, så samles der protester mod filmen på grundlag af filmens trailer. Bl.a. her http://www.petitionspot.com/petitions/OrphanMovie.

Der er udformet et standardbrev, som man kan sende til Warner Brothers
To whom it may concern:I want to express my outrage about the release of the movie Orphan. The film plays into the stereotype of adopted children as damaged and dangerous. It discourages families from pursuing adoption, particularly adoption of older children, who are especially in need of loving homes. As someone who cares about adoption, I am horrified by the line in the trailer that "it must be hard to love an adopted child as much as your own." Adoption has often been misrepresented in the media, but the p…

Nigeria: Demokratiet fejrede i går 10 års fødselsdag

Nigeria kan i disse dage fejre, at landet i 10 år har været demokratisk. I denne periode har der været afholdt tre demokratiske valg. Dog har der været tvivl om valgsvindel, og observatører har stillet spørgsmål ved valgenes gyldighed.
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE54S09J20090529?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

http://www.thisdayonline.com/nview.php?id=144673

Debat om international adoption i New York Times 10. maj

I artiklen diskuteres med udgangspunkt i Madonnas seneste adoptionsforsøg, om international adoption er den bedste løsning for børnene, eller om de ville have bedre af at blive i deres hjemland. Det kan dog være svært at opbygge de foranstaltninger og den velfærd, der ville være nødvendig for børnene i hjemlandene. Og det er ikke noget, der sker på én dag.
Som man ofte læser, siger én, at det ofte er de syge, de handicappede og de ældre børn, der i virkeligheden har behovet, men det er ikke disse børn, Vesten primært ønsker. Og de mange penge i Vesten kan medføre tvivlsomme procedurer. Det siges i artiklen, at mange forældreløse børn i virkeligheden viser sig at have familie.
En anden nævner, at børn klarer sig bedst i en familie, hvor de får kærlighed og støtte. Men at det er vigtigt, at man sætter sig ind i den kultur, barnet kommer fra. Og at man skal være forberedt på omgivelsernes reaktion på, at barnet evt. har en anden farve end familien.
Der langes flere steder i artiklen hårdt u…

Etiopien - berørte børnehjem

AC's oplysninger om specifikke børnehjem sammenlagt med internationale rygter om, at kun de berørte børnehjem nu undersøges, kunne godt få en til at tænke, at sagen måske koncentrerede sig om disse fem børnehjem. Imidlertid fortæller amerikanske adoptanter, at også sager fra andre børnehjem er berørt helt generelt.
Meget tyder i mine øjne på, at det snarere er procedurer end børnehjem, der undersøges.

Etiopien: Kun private børnehjem er nu berørt

Egentlig er det ikke helt nyt, da der fra starten har været forlydender om, at statsdrevne børnehjem ville blive undtaget fra hittebørns-stoppet, men det bekræftes nu fra flere kilder i USA at være officielt.
Visse rygter siger endda, at man nu koncentrerer sig om nogle få børnehjem, men dette er IKKE bekræftet.

Alex - adoptivmor til otte

Originaltitel: A Mother Like Alex
Mød en kvinde med både husrum og hjerterum.
Engelske Alex Bell er mor til ikke færre end otte adoptivbørn, hvoraf syv lider af Downs syndrom. Og det er en opgave, der kræver sin mand - eller i dette tilfælde, sin kvinde. Syv af børnene har hun adopteret som alenemor, og det har ikke været lige let at overbevise de sociale myndigheder om, at hun var egnet som forælder.
Men Alex er både viljestærk og stædig, og hun er pavestolt over at have skabt et godt liv med trygge rammer for hvert af sine børn. Selv om børnene er bortadopteret forsøger Alex at bibeholde kontakten med de biologiske forældre så meget som muligt

TV 2 tirsdag d. 02.06 kl. 20:00 - 20:50

Folketinget har vedtaget ændring af adoptionsloven mhp. tvangsadoptioner

Resumé af lovforslaget: Det foreslås at udvide adgangen til adoption uden samtykke, så der i særlige situationer kan ske adoption uden samtykke navnlig af børn under 1 år og af børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, hvis forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Lovforslaget indebærer endvidere, at kravene for godkendelse til adoption af henholdsvis danske og udenlandske børn gøres ensartede, herunder ved at gøre det adoptionsforberedende kursus obligatorisk for alle ansøgere, der ønsker godkendelse til adoption, med henblik på at sikre, at der sker en udskillelse af de bedst mulige adoptanter. Med lovforslaget gøres det endvidere muligt for en kvinde at adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. Det foreslås endvidere, at aldersgrænsen for meddelelse af bevilling til ado…

Etiopisk helligdag

I dag er helligdag i Etiopien. Derfor bringer jeg lige en liste over etiopiske helligdage i 2009:
7. januar - etiopisk jul
19. januar - Timket (svarende til Hellig Tre Konger)
2. marts - sejren ved Adowa
9. marts - Mar Mawlid al-Nabi (profetens fødselsdag)
17. april - etiopisk langfredag
19. april - etiopisk påske
1. maj - arbejdernes internationale kampdag
5. maj - patrioternes sejrsdag
28. maj - Dergue-juntaens fald
11. september - etiopisk nytår (Entutatash)
21. september - Eid-al-Fitr (slutningen på Ramadanen, lille-Eid)
27. september - fundet af det sande kors (Meskel)
28. november - Eid-al Adha (store-Eid).

Stop for hittebørnssager i Etiopien

Baggrund
D. 4. maj 2009 udsendte retten i Addis Abeba en meddelelse om, at retten havde foranlediget igangsættelse af en politiundersøgelse af antallet af hittebørn i Addis Abeba. I første omgang lød meddelelsen, at ingen hittebørnssager ville blive hørt ved domstolen, før der foreligger en rapport fra politiet.

Det er meget svært for bureauerne (både i Danmark og f.eks. USA) at få information om, hvad der løbende sker i undersøgelsen, men adoptanter verden over forsøger i samarbejde at få stykket de mange brikker i puslespillet sammen. Dette giver dog et billede, der til tider er baseret på rygter, men jeg vil i dette indlæg forsøge at holde mig til, hvad der lader til at være facts.

Mange steder har man således kunnet læse, at det, der afstedkom undersøgelsen, var, at der i 17 hittebørnssager i retten samme dag var påfaldende omstændigheder. Det lader til, at alle 17 børn var fundet samme dag af samme politibetjent, og sagerne behandlet af samme socialarbejder. Derudover havde alle bør…