Gå videre til hovedindholdet

Bøger

Du støtter Adoptionsnyt ved at handle fra disse links (klik på bøgerne for at handle hos Saxo.com)

De bedste hensigter
I 10 essays beskriver Cheri Register, adoptivmor til to (nu voksne) døtre fra Korea, de eksistentielle faldgruber, man som forældre let kan falde i - af kærlighed til sit adoptivbarn:

De bedste hensigterVi slår en streg over vores børns fortid
Vi våger over vores ´skrøbelige´ børn
Vi lægger låg på sorg og vrede
Vi er forældre i forsvarsposition
Vi tror på, at race ingen betydning har
Vi dyrker vores eksotiske børn
Vi lader vores børn vokse op i racemæssig isolation
Vi mener, at vores land er bedst
Vi tror, at adoption frelser børn
Vi forgriber os på vores børns kultur

Hvert essay åbner med et karikeret eksempel, som giver et nyt syn på de handlemåder og vaner, der er så velkendte og fortrolige, at man sjældent sætter spørgsmålstegn ved dem, selvom de måske ikke tjener barnets og familiens bedste interesse. Register opfordrer adoptivforældre til at inddrage deres egne erfaringer i en nøgtern, ærlig og personlig dialog om deres families særlige vilkår.

De bedste hensigter kan læses som en introduktion til adoption generelt, som en lærebog, men også som en erindringsbog, hvor den dansk-amerikanske forfatter fra Minnesota reflekterer over betydningen af sine døtres herkomst og sine egne aner i Danmark.


AdoptivforældreAdoptivforældre - I denne bog er det de helt store følelser - livets største øjeblikke vi får beskrevet med mange smukke ord.
Teksterne handler om tanker og overvejelser inden adoptionen, selve adoptionsforløbet og i særdeleshed den efterfølgende dagligdag med adoptivbørnene.
Det er glæden, når det går godt og bekymringerne, når børnene har problemer. At flytte børn fra noget kendt og så til en helt ukendt og fremmed verden, er selvfølgelig voldsomt, især når barnet har fået lidt alder ved bortadoptionen. Det kræver meget af adoptivforældrene, og ofte er det en stor opgave at få barnet til at finde sig til rette i sin nye verden. Det er beskrivelser af denne omplantning og det efterfølgende liv, skribenterne tager fat i.
Bogen rummer mange gode råd til andre adoptivfamilier, og der er meget stof til eftertanke og refleksion for både nuværende og kommende adoptivforældre.
Glade børn med højt selvværd - en forældreguide er skrevet til alle de forældre, der gerne vil vide mere om, hvordan de kan støtte deres barn til et højt selvværd.
Glade børn med højt selvværdSom forældre elsker vi at rose vores børn og fortælle dem, hvor dygtige de er. Vi gør det af kærlighed, af begejstring og i bedste mening. Men med en let omskrivning kan man sige, at ´rosen har torne´. Rosen kan i bedste fald støtte dit barn til en større selvtillid, men vidste du, at den ligefrem kan føre til skrammer på selvværdet?
I et let forståeligt sprog guider psykolog Dan Svarre dig til indsigt i selvværdets natur. Ved hjælp af eksempler fra hverdagen viser han, hvordan du med enkle midler kan erstatte rosen og bedømmelserne med dit nærvær og din accept af dit barns livtag med sig selv og verden.
Glæden, oplevelsen af at have værdi, at slå til, at være rigtig, som man er, og være en ligeværdig del af fællesskabet, er målet. Midlet er forældre, som har mod til at finde sig selv og at være sig selv i samvær med barnet. Resultatet er selvværd: Glade børn med højt selvværd!
At knytte og bryde nære bånd At knytte og bryde nære bånd er det første af to bind bredt anlagte foredrag og artikler af den engelske psykoanalytiker og børnepsykiater John Bowlby (1907-90) - oversat fra engelsk efter The Making and Breaking of Affectional Bonds (1979) af Bjørn Nake; tidligere udkom En sikker base (1988, da. udg. 1994). De 7 foredrag og artikler fra 1956-76, som her baner vej for en nærmere præsentation af den såkaldte tilknytningsteori, samler sig om de tidlige erfaringer med tab og tilknytning, sorg og (selv)tillid, som Bowlby kortlagde gennem en lang række observationer og analyserede i lyset af etologiske erfaringer om menneskets biologisk grundede adfærd. At knytte og bryde nære bånd er ikke blot en afgørende opgave i den tidligste barndom, men et mønster med livslange udløbere, hvorfor Bowlbys tilknytningsteori af mange regnes for banebrydende.BabytegnBabytegn er på samme tid indlysende og revolutionerende nyt. Ved babytegn bruger både babyen og den voksne tegn som led i deres kommunikation og samspil. Babytegn er guld værd i den periode, hvor babyen forstår det meste tale, men endnu ikke selv formår at sige ordene.
Babytegn fremmer den sproglige udvikling og kan mindske frustrationerne, når babyens ord endnu ikke slår til.
Forældre, bedsteforældre, pædagoger og sundhedsplejersker vil kunne få stor glæde af bogen.


Leg med din babyLeg med din baby indeholder idéer til lege og aktiviteter, som forældrene kan lege sammen med det lille barn under 1 år. Barnets fysik og motorik er grundlaget for hele dets tidlige udvikling og har stor betydning for både de social, psykiske og intellektuelle færdigheder.
Kost Adfærd IndlæringsevneKost Adfærd Indlæringsevne - Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa, og et stigende antal får brug for psykologhjælp og specialtilbud. Stadig flere børn med adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer får diagnoser som ADHD og autisme, og alarmerende mange unge bliver tabere i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Årsagerne er mange, men en væsentlig og overset grund handler om børn og unges livsstil, hvor forbruget af sukker, sodavand, junkfood, alkohol og rusmidler er stort.
Via cases og konkrete eksempler fra hverdagen gennemgår Frede Bräuner symptomer på forkert kost, herunder vitamin- og mineralmangel, ustabilt blodsukker og overfølsomhed.
Børns indre rum - Mange børn har det ikke godt. Det ser ud, som om de har alt: Cykler, knallerter, iPods, computere, fladskærme etc. Men de har det ikke godt indeni. De er rastløse, stressede og lever et overfladisk liv, hvor de mangler indre ro. Indre rum.
Børns indre rumNærhed og ro er fundamentet for et godt liv. Det tager lang tid at forbedre den måde, vi mennesker lever og opfører os på. Over for hinanden og over for vores børn. Men vi kan gøre en indsats for det.
Børns indre rum ønsker med sine mange kommentarer til vores livsstil at sætte nye tanker i gang og inspirere til at forbedre børns liv.
Bogen opfordrer bl.a. til at lære børn at mærke deres følelser og reagere på dem, så de ikke sætter sig fysisk i kroppens celler. Hvis man lærer børn, hvordan deres krop hænger sammen, kan de selv sørge for, at den er rar at være i, og lærer de at lytte til kroppen, kan de undgå at overbelaste den. Det er for eksempel væsentligt at trække vejret helt ned i maven. Så kan de klare meget mere.
Læs også om Ole Kåre Følis usædvanlige behandlinger af børn med alvorlige sygdomme.
Sammen med bogen følger en dvd. Her demonstrerer Ole Kåre Føli, hvordan man trækker vejret helt ned i maven.
Ole Kåre Føli, født 1944 har sammen med sønnen, Bengt Valentino Andersen, udviklet behandlingssystemet Body Self Development’s System – Body SDS. De har behandlingscentre i Karlslunde og København, hvor de også uddanner terapeuter. Ole Kåre Føli har tidligere i samarbejde med Lars Vestergaard udgivet erindringsbogen Mit indre rum.
Tina Varde, født 1965, er journalist og har tidligere skrevet bogen De ser.
Børn skal da arbejde - I mange familier - måske de fleste? - er det en hårdtarbejdende en- eller tomandshær, der tager sig af de hjemlige arbejdsopgaver. Børnene udgør en stor del af arbejdsbyrden - samtidig med at de ikke deltager. Tager man på besøg i en helt almindelig børnefamilie ser man mor og far piske rundt og opvarte. Børnenes deltagelse består i at løfte de unge kroppe op fra stolene ved computer og tv og møde op til måltiderne. Måske bærer børnene selv deres egen tallerken, kniv og gaffel ud fra bordet. Glasset er til forhandling, og at forestille sig at tage fælles genstande som gryder, skåle og kander ud, er i hvert fald udelukket. Resultatet er ofte en kombination af udmattede forældre og byger af anklager.

Børn skal da arbejdeI denne bog tager de to forfattere udfordringen op og gennemgår systematisk, hvordan man får børnene med i husholdningen, så de til sidst bliver i stand til at deltage på lige fod med de voksne og fx selvstændigt stå for tilberedning og servering af en treretters gæstemenu.
Denne bog er et opdragelses- og samfundsmæssigt opråb til forsvar for børns ret til at være med i fællesskabet. Og for at man som voksen ikke bare skal kunne forsørge, men også kunne sørge for sig selv og sine. Det er ikke en selvhjælpsbog som lover quickfixes. At lære sine børn at arbejde i husholdningen er en langtidsinvestering. En investering der kan ende med, at de faktisk gør nytte derhjemme. Og ikke bare er nogle søde krammedyr, man skiftevis poster penge i og skælder ud over. Der er brug for børnene, og alle mennesker har godt af at mærke, at der er brug for dem. Det kan faktisk ende med, at hele familien får flere gode oplevelser sammen.

Indhold:
De 10 bud for børnearbejde. Gevinstlisten - hvad får du ud af at træne dit barn? Testen: Hvor husligt er dit barn? Kom i gang nu og her: 14 dages træningsprogram. Hvad kan barnet - og hvornår? Hvordan får du dem til det? Om at motivere, bestemme og tage ansvar. Lommepenge eller ej - rød, gul og grøn zone. Rengøringshjælp. Quiz: Den store og Den lille husholdningsprøve. Familietyper - udfordringer og muligheder i forskellige slags familier. Tjekliste over arbejdsopgaver i hjemmet. Hvem gør arbejdet nu og hvem skal gøre det fremover? Familiemødet. Oprydning - en tur igennem husets rum. Rutiner og indretning. Rengøring. Rengøringsmidler. Tips og tricks til børns rengøring. Børns madlavning og hverdag i et køkken.
Helende berøring af børnHelende berøring af børn - Forskning har vist, at børn der jævnligt får terapeutisk berøring, er bedre til at koncentrere sig og kommunikere. De er roligere i stressede situationer og får større selvværd.
Denne praktiske vejledning i massage, zoneterapi og akupressur viser dig, hvordan du forbedrer dit barns livskvalitet og hjælper det over mindre fysiske og følelsesmæssige problemer.Holdingterapi er en familieterapeutisk metode, der handlere om at opbygge en stærk og tryg tilknytning mellem børn og forældre ved en fysisk og psykisk holden om barnet.

HoldingterapiHoldingterapi er velegnet til børn, der er blevet forstyrret i deres udvikling. I det familieterapeutiske arbejde med børn med tilknytningsvanskeligheder, fx adopterede børn, børn med autisme, OCD, ADHD eller depression, har holdingterapi vist sig at kunne etablere en autentisk kontakt, at mindske eller helt helbrede belastende symptomer hos børnene og skabe roligere, gladere og mere harmoniske børn og mere kompetente forældre.
Spørgsmålet er ikke længere om holdingterapi virker, kun hvorfor. Holdingterapi indeholder teoretiske bud på, hvorfor barnets emotionelle og kognitive udvikling og trivsel bedst forstås relationelt og tilknytningsteoretisk. Betydningen af vigtige begreber som tilknytning, empati, det narrative, rangorden, stress og skam uddybes. Endvidere bidrager evolutions- og neuropsykologiske teorier til forståelsen af, hvorfor denne nye behandlingsform virker. Herudover er der i bogen en særskilt beskrivelse af den miljøterapeutiske fastholdelse som en metode, der kan anvendes i behandlingsinstitutioner, og der gøres rede for, hvordan denne metode adskiller sig fra holdingterapi.
Bogen henvender sig til psykologer, læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og andre, der arbejder med børn. De mange illustrative cases og forældrebidrag gør, at bogen også med udbytte kan læses af forældre.

Populære indlæg fra denne blog

Syng med Oline på DR

Syng og leg fagtesange med Oline - hop en tur på Rytmetoget og syng med, mens du laver dit eget rytmetogs-beat og slut dagen af med en godnatsang i Olines musikskov.
Syng med Oline hver eneste dag på dr.dk/oline - men også ude i vuggestuerne og børnehaverne, når Oline inviterer til "Små Synger Sammen" torsdag den 16. september.
Læs mere her og her.___ ___ ___

Kæmpe guide til tøjbutikker på nettet.

Adoptionsnyt lukker

Ja - jeg har besluttet at lukke Adoptionsnyt. Jeg har desværre alt for travlt med alle mulige andre projekter til at vedligeholde en nyhedsblog, som jo i sagens natur kræver opdatering meget ofte og allerhelst dagligt. Det er bestemt med blødende hjerte at jeg har taget denne beslutning, da bloggen jo var mit hjertebarn og hobbyprojekt meget længe. Men det går jo ikke, at der her fremme i marts stadig står godt nytår, vel? ;)

Da Tine ind imellem udsender nyheder via Adoption Zones facebookgruppe, har jeg lovet hende at udarbejde en liste over mine links, og så kan hun så - alt efter hvad hun med tiden beslutter sig for at bruge den nye version af Zonen til - anvende dem som hun vil.

Bloggen her bliver liggende indtil videre, så man kan stadig læse gamle indlæg, men den vil ikke blive opdateret længere.

Tusind tak til jer læsere, der har fulgt bloggen og de 175 medlemmer på Facebook :) Held og lykke til alle dem, der er midt i et adoptionsforløb :)

Til sidst vil jeg lige reklamere lidt…

Vietnam: Ny adoptionslovgivning vedtaget

AC skriver, at Vietnam nu har vedtaget den nye adoptionslovgivning.

Først og fremmest skal man arbejde for, at et forældreløst barn placeres hos vietnamesiske adoptivforældre. Først hvis dette efter 90 dage viser sig ikke at være muligt, kan international adoption komme på tale.
Fremover bliver det de lokale myndigheder, der bringer barnet i forslag i såvel national som international adoption. Dette i samarbejde med og under tilsyn af de nationale adoptionsmyndigheder. Børnehjem, plejepersonaler og andre private organiseringer har fremover kun lov til at tage sig af plejen og den midlertidige omsorg for det forældreløse barn.

Læs mere på AC's hjemmeside.