Gå videre til hovedindholdet

Folketinget har vedtaget ændring af adoptionsloven mhp. tvangsadoptioner

Resumé af lovforslaget: Det foreslås at udvide adgangen til adoption uden samtykke, så der i særlige situationer kan ske adoption uden samtykke navnlig af børn under 1 år og af børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, hvis forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Lovforslaget indebærer endvidere, at kravene for godkendelse til adoption af henholdsvis danske og udenlandske børn gøres ensartede, herunder ved at gøre det adoptionsforberedende kursus obligatorisk for alle ansøgere, der ønsker godkendelse til adoption, med henblik på at sikre, at der sker en udskillelse af de bedst mulige adoptanter. Med lovforslaget gøres det endvidere muligt for en kvinde at adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. Det foreslås endvidere, at aldersgrænsen for meddelelse af bevilling til adoption i disse situationer nedsættes fra 25 år til 18 år.

Forslaget blev vedtaget med 107 stemmer imod 2. Ingen stemte blankt, 70 var fraværende.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Færdig madplan og indkøbsliste hver uge fra TV2 og Lene Hansson

Lene Hansson leverer hver uge en ny madplan inkl. indkøbsliste til dig og din familie i samarbejde med Go'morgen Danmark.
Hent en ny madplan hver torsdag på www.go.tv2.dk, hvor du også kan finde gamle madplaner.

Alle opskrifter er til en familie på 4 personer.
Se madplanen for uge 26: http://programmer.tv2.dk/go/article.php/id-23091322.html

For de, der ikke er bekendte med Lene Hanssons kostprincipper, er der tale om kostkombination (aldrig proteiner og stivelse sammen) samt hensyntagen til syre-/basebalancen. Men man kan jo nøjes med at bruge de opskrifter, man har lyst til og evt. supplere med en ny kartoffel eller et stykke kylling, hvis man ikke helt tror på de samme principper, men stadig vil anvende madplanen for at gøre familiens hverdag nemmere.

Lene Hanssons kostprincipper beskrives på hendes hjemmeside: http://www.lenehansson.dk/Default.aspx?ID=1001