.

Søg på adoptionssider

lørdag den 16. januar 2010

Irland suspenderer adoptioner fra Vietnam efter UNICEF-anbefaling

Irland har besluttet at suspendere adoptioner fra Vietnam, indtil begge lande har ratificeret Haager-konventionen. Beslutningen har været undervejs et stykke tid, men blev for alvor taget på grundlag af en omfattende rapport fra UNICEF om adoptioner fra Vietnam fra november 2009.

UNICEF-rapporten, som er blevet anerkendt af den Vietnamesiske regering, foreslår at Vietnam sætter midlertidigt stop for internationale adoptioner, indtil Haager-konventionen er ratificeret, og for at skabe ro til både dette og forberedelser til ikrafttræden af en ny adoptionslov i 2011. Rapporten stiller også alvorligt spørgsmål til adoptionsprocessen i Vietnam, bl.a.:

(a) internationale adoptioner fra Vietnam er påvirket af den udenlandske efterspørgsel, dvs. antallet af børn til adoption følger i højere grad antallet af potentielle udenlandske adoptivforældre end det reelle behov hos hittebørn og forældreløse

(b) omstændighederne, hvorunder børn opgives til adoption er varierende uklare og bekymrende

(c) der er uhensigtsmæssige relationer mellem de formidlende organisationer og børnehjem m.m. i Vietnam

(d) regeringer og myndigheder i modtagerlandene har i mange tilfælde ikke, kollektivt eller individuelt, forpligtet sig til at anvende de grundlæggende principper i Haager-konventionen ift. adoptioner fra Vietnam

Læs mere om den irske beslutning på Irlands Børn- og Ungeministeriums hjemmeside: http://www.omc.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=1226

UNICEF har generelt en kritisk holdning til internationale adoptioner. UNICEF's generelle holdning kan læses her: http://www.unicef.org/media/media_41118.html

Denne holdning har tidligere været kritiseret, ikke for principielt at være forkert, men fordi det med de nuværende omstændigheder i mange lande vil gå ud over børn, der har et reelt behov.
Et eksempel på kritik kan læses her - det er dog lederen af et adoptionsbureau, der kritiserer UNICEF: http://www.articlesbase.com/parenting-articles/international-adoption-unicefs-and-other-critics-war-against-international-adoption-719309.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts with Thumbnails