.

Søg på adoptionssider

torsdag den 2. juli 2009

Årsregnskab fra AC

AC Børnehjælp har i dag offentliggjort deres årsregnskab for 2008.

Af regnskabet fremgår det, at AC i 2008 formidlede 226 børn, hvilket var under det forventede.
Resultatopgørelsen viser et underskud på 2.242.577 kroner, hvilket ikke anses for tifredsstillende. Underskuddet foreslås modregnet i overført overskud på egenkapitalen.

Der forventes for 2009 et underskud på 1.622.000 kroner.

Regnskabet kan ses på AC's hjemmeside: http://a-c.dk/

Da vi selv var i fase 3 i godkendelsesforløbet, nedskrev DA ventetiden til Etiopien, mens AC opskrev sin. Vi valgte derfor i huj og hast at skifte organisation. Men inden da var hver en sten vendt og drejet efter bedste evne, og jeg var således også inde og studere begge organisationers årsregnskaber. Det viste sig dog på daværende tidspunkt, at begge i deres seneste regnskab havde store underskud, så dette kriterium trak hverken op eller ned i valget. Danadopt har dog i sit regnskab for 2007 (som er det senest offentliggjorte) et mindre overskud, så vidt jeg kan forstå, fordi man har fået lov til at indtægtsføre indmeldelsesgebyr på en ny måde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts with Thumbnails